Kvalité och säkerhet

En bra investering! Ett tryggt och säkert elsystem i fastigheten är en god investering ekonomiskt men också – och framförallt – för livet.

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens och använder oss enbart av kvalitetsprodukter vilket säkerställer hög kvalitet på alla utförda elarbeten. Vi är också medlem i Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) vilket borgar för att vi har såväl rätt kunskap samt arbetsansvar för att utföra ett säkert arbete.

Vi har koll på säkerheten

Tyvärr är det inte ovanligt med till exempel överbelastade elnät eller arbeten utförda av ej auktoriserade elektriker som håller undermålig kvalité. Genom att anlita en fackman för att utföra elarbeten i din fastighet kan du känna dig trygg. Då är du på den elsäkra sidan. Vi arbetar efter EIO-Q Kvalitetssystem och har helt enkelt koll på säkerheten – för din skull!

Frågor vad gäller elsäkerhet eller reklamation?

Har du frågor vad gäller elsäkerhet, vad som är tillåtet att utföra som privatperson eller andra funderingar så är du naturligtvis välkommen att kontakta oss!

Du kan också hitta vanliga frågor och svar på; www.eio.se och www.elsakerhetsverket.se

Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande.

Webbadress och postadress är Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se

Kvalitétsprodukter – för säkerhets skull

En av de saker vi prioriterar är elsäkerheten för våra kunder. För att säkerställa detta är vi måna om att de produkter vi använder är av absolut högsta kvalitet. Därför är Gerths Elinstallationer återförsäljare för:

STOREL
Elnätsmaterial, installationsmaterial med mera. www.storel.se

LVI
Handdukstorkare och oljefyllda radiatorer. www.lviprodukter.se

Solar
Produkter inom bland annat belysning, kabel och säkerhet. www.solar.se

Frico Service
Utbildade och auktoriserade servicetekniker för Frico. www.frico.se

Tesla
Utbildade och rekommenderade installatörer för laddare till Tesla. https://www.tesla.com/sv_SE/

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar om produkter och sortiment!

KONTAKT

Gerths Elinstallationer AB
Gerths Elinstallationer Växjö AB
Hammargatan 3
352 46 Växjö
Telefon: 0470 - 211 88